Kanpuriye

Kanpuriye

Kanpuriye is a Bollywood coming of age drama, helmed by Ashish Aryan and produced by Yoodlee Films. The movie stars  Aparshakti Khurana, Divyendu Sharma, Harshhita Gaur, Vijay Raaz, Chitaranjan Tripathi and Rajshri Deshpande in the lead roles.

Director: Ashish Aryan

Release Date: 20 Aug 2021

Cast: Aparshakti Khurana, Divyendu Sharma